UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Przepisy kodeksu cywilnego nie określają wprost, jaka powinna być umowa kupna sprzedaży samochodu. Nie wynika z przepisów, by w ogóle była konieczność zachowania formy pisemnej

Czy pisemna forma umowy jest niezbędna

Warto wiedzieć, że pisemna umowa kupna sprzedaży samochodu jest niezbędna w przypadku przedsiębiorców. Stanowi ona dowód księgowy. Jednak pisemna forma umowy to zabezpieczenie dla każdego kupującego.

Niezbędne elementy umowy

W umowie należy uwzględnić wszelkie kwestie, by ewentualne zatajenie przez sprzedającego usterki lub prawdziwego stanu licznika, można było w przyszłości poddać weryfikacji. Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji, kupujący ma prawo żądać pokrycia strat na kilka sposobów. Umowę strony mogą sporządzić samodzielnie albo skorzystać z dostępnych gotowych formularzy w Internecie. Warto jednak pamiętać, by umowę dostosować do stanu faktycznego sprawy. Dlatego należy w umowie opisać wszelkie aspekty, z których w przyszłości można wywodzić odpowiedzialność sprzedającego za wady sprzedanego pojazdu.  Zasadnicza ochrona kupującego wynika z prawa rękojmi. W ramach tego prawa, kupujący może domagać się zwrotu poniesionych kosztów na naprawę lub też obniżenia ceny, a w skrajnych przypadkach odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny. Umowa kupna sprzedaży samochodu to forma zabezpieczenia przede wszystkim kupującego, ale również wymóg administracyjny. Dlatego zasadniczo niezbędna jest forma pisemna. Właściwie opracowana umowa, zabezpieczy Kupującego przed zbędnymi kosztami oraz niepotrzebnymi nerwami, w przypadku gdyby sprzedający okazał się nieuczciwy. Adwokat Ostrołęka prawo cywilny.

Zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie umowa kupna sprzedaży samochodu. 

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *