Rozdzielnośc majątkowa adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Rozdzielność majątkowa adwokat

Rozdzielność majątkowa małżonków. To jeden z możliwych ustrojów majątkowych małżeńskich. Wynikać może z woli małżonków, umawiających się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.

Przyczyny i metody ustanowienia rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkową mogą ustalić małżonkowie z własnej woli, umawiając się na tego rodzaju relacje majątkowe w małżeństwie.  Jednak niekiedy rozdzielność majątkowa małżonków powstaje z mocy prawa. Przykładem tego jest orzeczenie przez sąd rozwodu albo separacji, ubezwłasnowolnienie całkowite małżonka czy ogłoszenie upadłości małżonka.


Kiedy warto ustanowić rozdzielność majątkową

Niejednokrotnie – z uwagi na zobowiązania finansowe jednego z małżonków – istotne znaczenie ma data powstania rozdzielności majątkowej. Dlatego rozdzielność majątkowa może być również orzeczona przez sąd z datą wsteczną aniżeli data rozstrzygnięcia sądu. W celu doboru rozwiązania do konkretnego stanu faktycznego, warto zasięgnąć opinii profesjonalnego podmiotu jakim jest adwokat. Prawnik posiadający wiedzę praktyczną w tym zakresie ukierunkuje dalszy tok postępowania, by małżonek zainteresowany ustanowieniem ustroju majątkowego innego aniżeli rozdzielność majątkowa, osiągnął to w możliwie najszybciej i najskuteczniejszymi narzędziami prawa.     

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

KONTAKT:  691 158 100

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy,  jeszcze przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej czy złożeniem pozwu do sądu. Należycie rozważenie wszelkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i odniesienie ich do instytucji prawa cywilnego i rodzinnego, pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień i sporów jakie wyniknąć mogą na skutek nienależycie rozważonej decyzji.

Sukces ten jest wynikiem mojego zaangażowania i ciężkiej pracy na rzecz Klientów, którzy wyrazili wysoką ocenę świadczonej przeze mnie pomocy. Opinie dostępne są tutaj – Kliknij link.   

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *