Pozew o rozwód

wypadek pod wpływem alkoholu

Pozew o rozwód – wymogi.

To pismo procesowe, które nie wymaga szczególnej formy. Wymaga natomiast zachowania ogólnej formuły i zasad, wymaganych dla pism procesowych w sprawach cywilnych

Wymogi, jakie pozew o rozwód powinien spełniać

O ile pozew odpowiadać będzie wymogom formalnym, sąd przyjmie pozew do rozpoznania. Przystępując do opracowania pozwu o rozwód, należy wiedzieć jakie kwestie objęte są procedowaniem sądu w ramach sprawy rozwodowej. Pozew o rozwód inicjuje postępowanie rozwodowe, w którym sąd orzeka przede wszystkim o tym, czy dopuszczalne jest orzeczenie rozwodu w danym stanie faktycznym. Ma tutaj również istotne znaczenie wpływ rozwodu na dobro małoletnich dzieci stron. Jeśli zachodzą warunki do orzeczenia rozwodu, sąd w zależności od stanowiska stron ustala winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oprócz zawinienia, sąd nadto rozstrzyga kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, ustala kontakty rodzica z dzieckiem.

­Rozwód a alimenty

Sąd ustala również zakres obowiązku alimentacyjnego. Sprawy rozwodowe to proces, w którym możliwe jest również dochodzenie sposobu korzystania z pomieszczeń mieszkalnych dotychczas wspólnie zamieszkiwanych przez strony. Mnogość zagadnień rozstrzyganych w ramach sprawy rozwodowe, wymaga właściwego przygotowania pozwu, by postępowanie przebiegło sprawnie i z zamierzonym efektem. Pozew należy przygotować właściwie tak od strony argumentacji na poparcie twierdzeń powoda, jak i od strony dowodowej. 

Pozew o rozwód, odpowiedź na pozew o rozwód. Sprawy rodzinne. Adwokat Ostrołęka sprawy rozwodowe – Adwokat Olga Garwarska.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Jazda po alkoholu Adwokat Olga Garwarska. 

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marek Garwarski. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *