Pozew o alimenty

Adwokat Olga Garwarska

Pozew o alimenty

To pismo inicjujące postępowanie o alimenty. Nie wymaga szczególnej formy, ale musi spełniać ogólne wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej.

W sprawach o alimenty najważniejsze są dwa aspekty. Po pierwsze ustalenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów i wykazanie jej usprawiedliwionych potrzeb. Po drugie, należy wykazać dowodami dochody, ale  też i możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty

Przede wszystkim należy dołączyć odpis aktu urodzenia zobowiązanego, ewentualnie dalsze akty urodzenia, za pomocą których wykażesz pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a rodzicem, ewentualnie dalszym krewnym, od którego dochodzisz alimentów. Zasada ta ma zastosowanie w sprawie po raz pierwszy inicjowanej przed sądem. Natomiast w przypadku wystąpienia z pozwem o podwyższenie alimentów, do pozwu należy dołączyć odpis poprzedniego orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny. Do każdego pozwu w sprawie alimentów należy dołączyć jeden dodatkowy egzemplarz pozwu oraz wszystkich dokumentów załączonych do pozwu adresowanego do sądu.

Inne przydatne dokumenty do pozwu o alimenty

Do pozwu warto dołączyć dokumenty, które przedstawiać będą wysokość ponoszonych przez uprawnionego do alimentów wydatków związanych z zaspokajaniem koniecznych potrzeb. Istotnym dowodem w sprawie mogą być również same zeznania strony, w których przedstawione zostaną te wszystkie okoliczności, które sąd bada ustalając prawo do alimentów oraz ich wysokość.

Adwokat alimenty – rola profesjonalnego pełnomocnika

Postępowanie w sprawie o alimenty nie należy do szczególnie skomplikowanych dowodowo. Niemniej jednak niejednokrotnie pomoc adwokata jako profesjonalnego okazuje się być nieodzowna. Szczególnie istotna jest pomoc adwokata przy sporządzeniu pozwu o alimenty. Pozew jest pismem inicjującym postępowanie i jako takim najważniejszym dla wnoszącego żądanie. Określa bowiem żądanie i kierunek postępowania dowodowego. Istotnym jest również zasada prekluzji dowodowej w postępowaniu cywilnym. Brak przytoczenia w pozwie wszelkich twierdzeń i dowodów, skutkować może na dalszym etapie sprawy, pominięciem przez sąd zgłoszonych dowodów. Sąd może bowiem uznać, że są one spóźnione i sprzeczne z zasadą koncentracji materiału dowodowego sprawy.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie – pozew o alimenty. Ostrołęka Adwokat Alimenty Olga Garwarska. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *