Prawo Karne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka Prawo Karne – Kancelaria Adwokacka Olga Garwarska
tel. 691 158 100

Sprawy karne to moja wiodącej specjalizacja – Prawo Karne. Niejednokrotnie zainicjowanie sprawy cywilnej wymaga wcześniej zainicjowania postępowania karnego.

Specjalizację z zakresu prawa karnego rozwijam równolegle z tą z zakresu prawa cywilnego. Niejednokrotnie zainicjowanie sprawy cywilnej wymaga wcześniej podjęcia działań z dziedziny prawa karnego. Dlatego często, również dla skutecznego dochodzenia ochrony praw Klienta, celowe i konieczne jest jednoczesne zainicjowanie sprawy karnej oraz sprawy cywilnej. Dzięki takiej praktyce, zapewniam moim Klientom wszechstronną pomoc prawną w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Udział adwokata w sprawie karnej, już na wstępnym etapie, istotnie i pozytywnie wpływa na jej końcowe efekt. Dzięki udziałowi i nadzorowi merytorycznemu adwokata, możliwe jest przygotowanie materiału dowodowego pozwalającego na bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych przez Policję lub prokuraturę.

Należy pamiętać, że w ramach sprawy karnej możliwe jest dochodzenie roszczeń o charakterze cywilnym. Dotyczy to roszczeń, które wynikają bezpośrednio albo są związane z czynem stanowiącym przedmiot sprawy karnej. Dochodzenie należności taką drogą w sposób istotny ogranicza koszty postępowania. Ponadto orzeczenie należności w wyroku karnym, często daje dodatkowy środek oddziaływania na dłużnika – skazanego, w celu dobrowolnej zapłaty należności.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. Oferujemy kompleksową pomoc prawną. Adwokat Ostrołęka Prawo Karne. Kancelaria Adwokacka Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.